Απομακρυσμένος Έλεγχος Λειτουργίας Φ/Β Σταθμού

H Elmecon, στελεχωμένη από διπλωματούχους μηχανικούς, αναλαμβάνει την παρακολούθηση του Φ/Β σταθμού σας, εξασφαλίζοντας ότι οι βλάβες και δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό θα εντοπιστούν άμεσα.

Η παραγωγή ενέργειας από έναν Φ/Β Σταθμό επηρρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι δυσλειτουργίες του δίκτυου της ΔΕΔΔΗΕ, οι βλάβες στον εξοπλισμό και οι δολιοφθορές είναι κάποιοι από αυτούς.

Η μείωση του χρόνου διαθεσιμόητας του εξοπλισμού του Φ/Β Σταθμού οδηγεί σε: 

  • Απώλεια εισοδήματος
  • Πλήρη καταστροφή του εξοπλισμού.
  • Αύξηση του κόστους λειτουργίας του Φ/Β Σταθμού
  • Αύξηση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης
  • Μείωση του αναμενόμενου χρόνου ζωής του Φ/Β Σταθμού

 

Η απομακρυσμένη και συνεχής επιτήρηση των Φ/Β Σταθμών είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη λειτουργία τους και η μέγιστη δυνατή παραγωγή. H Elmecon, στελεχωμένη από διπλωματούχους μηχανικούς, αναλαμβάνει την παρακολούθηση του Φ/Β σταθμού σας, εξασφαλίζοντας ότι οι βλάβες και δυσλειτουργίες στον εξοπλισμό θα εντοπιστούν άμεσα και ότι ο χρόνος μη διαθεσιμότητας του εξοπλισμού θα μειωθεί στο ελάχιστο. Ο επενδυτής ενημερώνεται άμεσα για την βλάβη και η διαδικασία επίλυσης της ξεκινά χωρίς καθυστερήσεις.

Το προσωπικό της Elmecon είναι πιστοποιημένο και εκπαιδευμένο στην αξιολόγηση και απομακρυσμένη επίλυση του εξοπλισμού των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων. Έτσι, εξασφαλίζετε ότι κάθε μετάβαση τεχνικού στον Φ/Β Σταθμό θα γίνεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα του Φ/Β Σταθμού σας.

Είτε πρόκειται για οικιακές εγκαταστάσεις έως 10KWp, είτε για επαγγελματικές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου λειτουργίας Φ/Β Σταθμών έτσι ώστε η επένδυση σας να  δουλεύει για εσάς και όχι το αντίθετο!