Συντήρηση Φ/Β Σταθμών

Εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης με σκοπό την προστασία του Φ/Β σας Σταθμού, ανεξαρτήτως του μεγέθους της εγκατάστασης. Έτσι προλαμβάννονται μελλοντικές αστοχίες και απώλεια εσόδων.
Ο Φ/Β σας σταθμός είναι φτιαγμένος να λειτουργεί αύτονομα, αδιάκοπτα και χωρίς σφάλματα. Ωστόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι αναπάντεχες βλάβες στον εξοπλισμό και οι φυσιολογικές φθορές στα κινούμενα μέρη είναι αναπόφευκτες. Η συντήρηση του Φ/Β Σταθμού σας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή και βέλτιστη λειτουργία του. Η Elmecon, μην αφήνοντας τίποτα στην τύχη και έχοντας σημαντική εμπειρία στην κατασκευή έργων ΑΠΕ, έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης με σκοπό την προστασία του Φ/Β σας Σταθμού, ανεξαρτήτως του μεγέθους της εγκατάστασης. Έτσι προλαμβάννονται μελλοντικές αστοχίες και απώλεια εσόδων. Τα προγράμματα συντήρησης της Elmecon παρέχουν: Διαρκή Παρακολούθηση μέσω των συστημάτων τηλεμετρίας για εντοπισμό βλαβών Πρόληψη Βλαβών μέσω Τακτικών Συντηρήσεων Μέγιστο Χρόνο διαθεσιμότητας της εγκατάστασης Μέγιστο δυνατό κέρδος από την επένδυση Άμεση αποκατάσταση βλαβών (απομακρυσμένα ή On Site) Οι Υπηρεσίες Συντήρησης παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από τους μεγαλύτερους κατασκευαστάστες εξοπλισμού για Φ/Β Σταθμούς. Η Elmecon έχει πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας από την MecaSolar και την Mechatron, ηγέτες στην κατασκευή συστημάτων ηλιοπαρακολούθησης ενός και δυο αξόνων. Στη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της εξυπηρέτησης μας προς τους πελάτες, παρέχουμε υπηρεσίες καθαρισμού Φ/Β Πλαισίων και αποψίλωσης γηπέδων Φ/Β Σταθμών.

Έργα συντήρησης Φ/Ν Σταθμών