ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Elmecon έχει εξασφαλίσει πολλά πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας και με την πολυετής εμπερία του προσωπικού της σας εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

H Elmecon, πιστή στο ραντεβού της με τον απαιτητικό κλάδο της ενέργειας, έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς οίκους εξοπλισμού εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας.

Το προσωπικό της εταιρείας, αποτελούμενο από μηχανικούς εξειδικευμένους με πολυετή κατάρτιση στον χώρο της ενέργειας, εγγυάται την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος και την άμεση ανταπόκριση στις δικές σας ανάγκες.

Στον τομέα των Φ/Β Σταθμών, η Elmecon έχει εξασφαλίσει πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές tracker (Mechatron, MecaSolar). Στον τομέα των ηλιακών μετατροπέων έχει εκπαιδευτεί στην συντήρηση και επισκευή προϊοντων των περισσότερων κατασκευαστών του κλάδου (SMA, KACO, SolarMax, Fronius, Power One). Η πολυετής εμπερία του προσωπικού και η διαρκής εκπαίδευση στο πεδίο των ΑΠΕ σας εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, συμβαδίζοντας με τις νέες τεχνολογίες, η Elmecon έχει εξασφαλίσει σημαντικές συνεργασίες από τον Ευρωπαϊκό χώρο. Σε συνέργασια με τον Γερμανικό οίκο WOLF, που εξειδικεύεται στην κατασκευή αντλιών θερμότητας και συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια πληθώρα λύσεων για ένα λιγότερο ενεργοβόρο σπίτι. Επίσης, σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία DOPPLER green energy, μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας και να σας προμηθεύσουμε πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης μεγάλου βαθμού απόδοσης.

Wolf – Energy Saving and Environmental Protection Included Doppler Green Energy

H Elmecon έχει εξασφαλίσει την σχετική πιστοποίηση και συνεργασία με την K.C. Hellas (ΚΡΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α.Ε) στους τομείς της πιστοποίησης Φ/Β Σταθμών και των διαδικασιών ελέγχου και επιθεώρησης ανυψωτικών μηχανημάτων και είναι σε θέση να διενεργήσει αυτές τις διαδικασίες με αξιοπιστία και σιγουριά.