Αντλίες Θερμότητας

Οι Α/Θ αποτελούν έναν αποδοτικό, έξυπνο και οικονομικό μέσο εξοικονόμησης ενέργειας.
Η Elmecon, μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για την δικιά σας Α/Θ.

Το υψηλό κόστος των συμβατικών τρόπων θέρμανσης (λέβητες, θερμαντικά σώματα ρεύματος, καύση ξύλου ή pellet) έχει φέρει στο προσκήνιο τις Αντλίες Θερμότητας. Οι Α/Θ αποτελούν έναν αποδοτικό, έξυπνο και οικονομικό μέσο εξοικονόμησης ενέργειας.

Ωστόσο, αν και έγιναν ευρέως γνωστές στο κοινό τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν χρόνια μέσα στα σπίτια μας. Παραδείγματα χρήσης της αρχής λειτουργίας των Α/Θ είναι τα οικιακά ψυγεία, οι καταψύκτες και τα κλιματιστικά.

Πως όμως λειτουργούν οι Α/Θ? Οι αντλίες θερμότητας αέρα/νερού εκμεταλλεύονται τον ήλιο μετατρέποντας τον εξωτερικό αέρα σε θέρμανση του χώρου μας, με τη βοήθεια ενός μικρού ποσού ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με τις κοινές λύσεις θέρμανσης τα οποία χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Οπότε η Α/Θ μεταφέρει (αντλεί) θερμότητα από το περιβάλλον προς τον χώρο μας. Το ποσό της ενέργειας που καταναλώνεται σε αυτή τη μεταφορά είναι πολύ μικρότερο από την θερμότητα που παράγεται στον χώρο. Το πόσο αποδοτική είναι μια Α/Θ καθορίζεται από τον ο ειδικός συντελεστής COP(Coefficient of Performance). Αν π.χ. COP 4 αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 κιλοβατώρα που καταναλώνει η Α/Θ, παράγει θέρμανση ισοδύναμη με κατανάλωση 4KWh άρα το κέρδος είναι 3KWh.

Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των Α/Θ είναι πολλά:

  • Γρήγορη απόσβεση αρχικής επένδυσης
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης
  • Μικρός χώρος εγκατάστασης
  • Συνδυάζουν θέρμανση και ψύξη
  • Δεν χρειάζεται καμινάδα ούτε αποθήκη καυσίμου
  • Μπορούν να συνδεθούν με όλα τα συστήματα θέρμανσης (ενδοδαπέδια, θερμαντικά σώματα)
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού
  • Όταν υπάρχουν ευνοϊκά τιμολόγια κατανάλωσης ΔΕΔΔΗΕ, ο βαθμός εξοικονόμησης αυξάνεται.
  • Είναι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

Η Elmecon, σε συνεργασία με τον Γερμανικό Οίκο WOLF, μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για την δικιά σας Α/Θ.

Σε συνδυασμό με χρήση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων και μιας μικρής ανεμογεννήτριας, η επιλογή Α/Θ γίνεται ακόμα πιο ελκυστική. Η ενέργεια που χρειάζεται η Α/Θ παράγεται από τις πηγές ΑΠΕ, εξοικονομώντας ακόμα περισσότερη ενέργεια. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης εξασφαλίζει την γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Οι μηχανικοί της Elmecon, έχοντας μεγάλη εμπειρία σε κατασκευή έργων ΑΠΕ, μπορούν να σας δώσουν ολοκληρωμένες λύσεις για να εξασφαλίσετε την μέγιστη οικονομία από την Α/Θ σας.