Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

To γραφείο μας αναλαμβάνει να διενέργήσει την απαραίτητη πλέον ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε νέα και υφιστάμενα κτίρια όλων των μεγεθών και χρήσεων.

Η ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων θεσμοθετήθηκε και στη χώρα μας με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές, αλλά και τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί:

 • στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ)
 • στην ενεργειακή κατάταξη κτιρίου
 • στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη δια τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που χαρακτηρίζει ένα κτίριο σε σχέση με το πόσο “ενεργοβόρο” είναι. Έχοντας το πιστοποιητικό στα χέρια του ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής, μπορεί να εκτιμήσει τι πρόκειται να του κοστίζει ενεργειακά το κτίριο και πιθανές πηγές εξοικονόμησης.

Το ΠΕΑ πρέπει να υπάρχει σχεδόν σε όλο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου. Συγκεκριμένα απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

 • Ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου
 • Ολοκλήρωση ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας υφιστάμενου κτιρίου
 • Πώληση Κτιρίου
 • Νέο Ενοικιαστήριο αυτοτελούς κτιρίου
 • Νέο Ενοικιαστήριο τμήματος κτιρίου
 • Υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» (πριν και μετά τις επεμβάσεις)

Εξαιρούνται κτίρια επιφάνειας μικρότερης των 50m2 και κτίρια με χρήσεις όπως βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Για να θεωρήσετε κάποιο μισθωτήριο έγγραφο, πρέπει να προσκομίσετε στην εφορία το αντίστοιχο ενεργειακό πιστοποιητικό. Σε αντίθετη περίπτωση, η φορολογική αρχή αρνείται την θεώρηση. Την ίδια υποχρέωση έχετε για την πώληση κάποιου ακινήτου, ώστε να συνταχθεί το αντίστοιχο συμβόλαιο.

Τα δικαιολογητικά για ενεργειακό πιστοποιητικό αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω :

 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου)
 • Αντίγραφο κατόψεων, τοπογραφικού και οικοδομικής άδειας
 • Αντίγραφα από λογαριασμούς της ΔΕΗ (των 3 τελευταίων ετών)
 • Μελέτη θερμομόνωσης αν υπάρχει
 • Φύλλα συντήρησης κλιματισμού – κεντρικής θέρμανσης

To γραφείο μας αναλαμβάνει να διενέργήσει την απαραίτητη πλέον ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε νέα και υφιστάμενα κτίρια όλων των μεγεθών και χρήσεων. Με βάση τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και το πιστοποιημένο λογισμικό του ΤΕΕ, μπορούμε να αναλάβουμε την σύνταξη της δικής σας ενεργειακής μελέτης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε την ενεργειακή σας μελέτη.