Επικοινωνία

Ρωτήστε μας οτιδήποτε, μας αρέσει η επικοινωνία!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Elmecon έχει εξασφαλίσει πολλά πιστοποιητικά τεχνικής επάρκειας και με την πολυετής εμπερία του προσωπικού της σας εξασφαλίζει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Αντλίες Θερμότητας

Οι Α/Θ αποτελούν έναν αποδοτικό, έξυπνο και οικονομικό μέσο εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Elmecon, μπορεί να σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και προτάσεις για την δικιά σας Α/Θ.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η Elmecon, σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρείες κατασκευής συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας του σπιτιού σας.

Επιθεωρήσεις Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Οι επιθεωρητές μας, έμπειροι, εξειδικευμένοι και με τις αντίστοιχες αξιολογήσεις αναλαμβάνουν την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας των ανυψωτικών μηχανημάτων σας.

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

To γραφείο μας αναλαμβάνει να διενέργήσει την απαραίτητη πλέον ενεργειακή επιθεώρηση για έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε νέα και υφιστάμενα κτίρια όλων των μεγεθών και χρήσεων.

Net Metering

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.

Συντήρηση Φ/Β Σταθμών

Εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης με σκοπό την προστασία του Φ/Β σας Σταθμού, ανεξαρτήτως του μεγέθους της εγκατάστασης. Έτσι προλαμβάννονται μελλοντικές αστοχίες και απώλεια εσόδων.